CZ
DE

Úvod  » certifikace


CERTIFIKACE

Naše firma byla certifikována LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

 

LL-C

 

V lednu 2021  jsme opět obhájili všechny naše certifikáty a osvědčení

pro svařování betonářské oceli dle ČSN EN ISO 17660ČSN EN ISO 9001:2015ČSN EN ISO 14001:2015.

Ocelové konstrukce vyrábíme a montujeme ve výrobních skupinách EXC2 a EXC3.

ISO 9001:2015ISO 9001:2015ISO 14001:2015ISO 14001:2015EN ISO 3834-2:2005EN ISO 3834-2:2005EN 1090-1:2009+A1:2011EN 1090-1:2009+A1:2011ISO 17660-1:2006ISO 17660-1:2006

ISO 9001:2015 - SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY

 

Systém managementu kvality (QMS) definuje požadavky kvality, které firma využívá pro interní aplikaci a pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.

 

Dbáme v prvé řadě na spokojenost zákazníka, hlavně plněním svých závazků a kvalitou jak dodávaných výrobků, tak poskytovaných služeb.

 

ISO 14001:2015 - SYSTÉM ENVIROMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

 

Systém ochrany životního prostředí a efektivní realizaci produkce.

 

Firma je soustředěna na neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti. Zajišťuje péči o životní prostředí a vede k tomuto i své zaměstnance. Odhaluje rizika a snaží se je včas rozpoznat a předejít jim.
 

EN ISO 3834-2:2005 – SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY V PROCESECH SVAŘOVÁNÍ

 

Tento certifikát zaručuje způsobilost a oprávněnost firmy vyrábět a svařovat ocelové konstrukce. Zajišťuje potřebnou kvalifikaci svářečů a svářečského dozoru. Také zaručuje používání vhodných materiálů a zařízení při výrobě.

 

EN 1090-1:2009+A1:2011

 

Tato norma platí pro provádění ocelových stavebních konstrukcí a stanoví požadavky na posuzování shody konstrukčních dílů. Stanoví základní požadavky na zpracování systému řízení výroby, na postupy posuzování shody, provádění dohledu, značení výrobků a mnohé další.

ISO 17660-1

 

Norma platí pro svařované spoje výztuže ze svařitelné betonářské oceli a korozivzdorné betonářské oceli, prováděné ve výrobnách nebo na montáži. Norma stanovuje požadavky na materiál, navrhování a provádění svarových spojů, svářečský personál, požadavky na kvalitu, kontrolu a zkoušení.
Copyright © 2006 - 2021 Ladislav Podzimek | ocelové konstrukce, stavební zámečnictví | www.podzimekcb.cz | GDPR